Chat siteleri konusuna değinmeden önce Türkçe karşılığı sanal sohbet olan konunun detaylarına değinmek niyetindeyiz. Malum, chat siteleri erişimi ve sohbet edebilmek için bir internet bağlantısına ihtiyacımız vardır. O halde biraz mantıkla; chat sitelerinin internetin hayatımıza girişinden sonra ortaya çıktığını söylememiz mümkün olmaktadır. O halde gelin hep birlikte internetin hayatımıza nasıl girdiğini, nasıl gelişim gösterdiğini ve sonrasında ise chat siteleri ile tanışmamızı inceleyelim.

İnternetin Hayatımıza Girişi ve Chat Siteleri

Tabi ki konuya hemen chat siteleri ile girmeyeceğiz. Önce chat siteleri için temel olan interneti inceleyeceğiz. İnternetin ortaya çıkışı paket / anahtarlama şebekesinin kuruluş yılı olan 1960 yıllarını işaret etmektedir. Peki, paket / anahtarlama nedir? Paket / anahtarlama, mesajları alt birimlere ayıran ve bu mesajları ilgili yerlere gönderen daha sonrada onları yeniden toparlayan yönetimin adıdır. Bu yöntem birden çok kullanıcının ayrı birimler şeklinde ayrışmış verilerine aynı bağlantılar içerisinde ulaşmasını sağlar. Bahsini ettiğimiz bu yöntem ilk olarak İngiltere’de kullanılmıştır. İlk kullanan ise Ulusal bir fizik labaratuarıdır. İlk kez İngiltere’de kullanılmış olsa da aynı yıllar içerisinde de Amerika’da da deneyler yapılmıştır. Chat siteleri muhabbetlerinin gelişmesi yaklaşıyor değil mi J Nihayet en büyük atılım 1960 yıllarında gelir ve artık resmen internetin temelleri atılmaya başlanır. ABD ve Sovyetler Birliği arasında soğuk savaş artık zirve noktasına ulaşmıştı ve teknolojinin savaşın galibi olduğuna olan inanç herkesin ortak düşüncesi olmaya başlamıştır. Bu soğuk savaş döneminde yaşanan nükleer çatışma tehdidi, özellikle savunma amaçlı projelere büyük harcamalar yapmayı zorunlu kılmaktaydı. İşte bu dönemde sadece askeri amaçla ortaya çıkan internet günümüzün en büyük ihtiyacı ve bir numaralı iletişim kanalı olarak karşımızda durmaktadır. İnternetin bize sunmuş olduğu imkanların dışında bir de sohbet amaçlı kullanımı vardır ki sohbetim.com, sohbetin kaliteli ve doğru adresini bilgisayarlarınıza taşımaktadır. Dostluk, sevgi ve saygı adına chat siteleri arayışı içerisine girdiyseniz eğer sohbetim.com en doğru adresiniz olacaktır.

Chat siteleri için bu tarih çok ileri gitse de Türkiye’nin internet ile tanışması 1991 yılına kadar sürmüştür. 1990 yıllarının henüz başlarında Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi’nce önerilen bir proje TÜBiTAK tarafından desteklenmiş ve çabalar sonucunda yeni ağ teknolojilerinin kullanımı öngörülmüştür. Özellikle 1992 yılından bu yana önemli gelişmeler kaydedilmiş ve internet hayatımızın değişmez parçası olarak konumunu güçlendirmiştir. Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi internetin hayatımıza girmesi ve hayatımızda önemli bir yer edinmesi ile yeni kavramlar hayatımıza girmeye başlamıştır. Bu kavramlardan biri sanal sohbet olurken sanal sohbetlerin giderek yaygınlaşması chat siteleri arayışlarına zemin hazırlamıştır. Chat siteleri üzerine milyonlarca yazı yazılmış, algılar yaratılmıştır. O dönemde yaratılmış olan algıların izleri bugünlerde karşımıza çıkmakta ve kalemimiz bu algıları ortadan kaldırabilmek için mürekkebe bulanmaktadır. Chat siteleri arayışları sohbetim.com da noktalanmadığı sürece her arayış boşuna her çaba anlamsız kalmaya devam edecektir. Biz insanı sever ve sayarız sırf insan olduğu için…

Chat Siteleri Üzerinde Karşılaşılan İzlenim Yönetimi

Chat siteleri üzerinde karşılaşılan izlenim yönetimi hakkında detay vermeden önce izlenim yönetimi üzerinde kalemimizi sivriltmek niyetindeyiz. İzlenim yönetimi sosyal davranışların birçok aşamasında görülmektedir. Bilim adamları bu görüşten yola çıkarak izlenim yönetiminin özünde yüzeysellik ya da aldatıcı bir durum ile karşılaşmadıklarını öne atmışlardır. İzlenim yönetimi kısaca; hedef kitleyi ya da dinleyiciyi arzu edildiği sonuç doğrultusunda yönlendirebilmek için ona birtakım bilgilerin iletilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. İzlenim yönetimi araştırmalarının başlatıcısı olan Goffman, bireylerin temel güdülerini ve kişilik yapılarını anlayabilmek için toplumsal davranışlara odaklanmanın en doğru bakış açısı olması gerektiğini savunmuştur. Goffman’a göre bir kişi diğer bir kişi ile birlikte olmaya başladığında onunla birlikte sahip olduğu bilgiyi işlemeye başlar. Bu kişilerin dışında kalan diğer kişiler ise o bireyin sosyo-ekonomik durumu ve onlara yönelik tutumu gibi konularla ilgilenmesini sürdürmektedir.  Çünkü bütün bu bilgiler diğer kişilerin durumu tanımlıyor olmasına ve onların bireyden talep edebilecekleri durumları tanımlamasına olanak sağlamaktadır. Bu durumun aynısı chat siteleri için de mümkün olmakta ve aynı gündelik hayat durumları sanal ortam üzerinden de yürümektedir Doğru kişi ile sohbet edip etmediğimizi ölçmek için öncelikle bir zaman tanırız. Sorular sorar, karşımızdaki kişinin cevaplarına göre o kişinin bilgilerini aklımıza kazır ve daha sonrasında bilgileri işlemeye başlarız. Her ne kadar gerçek hayatın araştırmalarından bahsediyor olsak da aynı chat siteleri içinde aynı gerçekliğin söz konusu olduğunu unutmamak gerekmektedir. Çünkü muhtemelen bu araştırmalar yapılırken be sanal ortamlar ne de chat siteleri bu denli rövanştaydı.

Yine Goffman, kişilerin anlamlılık düzeyini iki farklı işaretin ölçtüğünü ileri sürmüştür. Birincisi kendisini sunuş biçimi ve ikincisi kendisini ele verdiği biçimdir. Goffman’ın bu görüşü chat sitelerinde de gerçekliğini muhafaza etmektedir. Chat sitelerinde de kişi kendisini karşısındaki insana sunar ve karşıdaki insanın sorularına verdiği cevaplarla kendisini ele verir. Kişi konuşmalarında ve hatta yazışmalarında sadece içsel hissini ifade etmez aynı zamanda kendi hakkında enformasyon sunar ve bazı enformansyonları da karşı tarafa sunar.

Özellikle chat siteleri bir duruma şahitlik etmektedir. Bu durumlardan biri de şüphesiz, insanların kendini olduğundan başka tanıtma arzusudur. Bu arzu chat siteleri için son derece yanlış bir durum olsa da kişinin belirttiği tarzda bir insan olduğu iddiasının tutarlılık arz edebilmesi için iletilen mesajlarla tutarlı bir durum sergilemesi gerekmektedir. Ancak bu doğrultular çerçevesinde kişinin nasıl davrandığı ve chat siteleri içinde ne şekilde mesajlar yaydığı ayırt edici olabilmektedir. Unutulmamalıdır ki; kişi tamamen samimi ve içten olup gerçeği yansıtabileceği gibi bunun tersini yapıp yanıltıcı ve anlattığının tam tersi bir kişilik de sergileyebilir. Ancak samimiyetsiz ve yanıltıcı davranan kişilerin amacı her zaman kişisel çıkarları olmayabilir, başkalarının iyiliği için de bu yola başvurmuş olabilirler. İnsan beyni çok karmaşıktır ve adeta çözülmesi mümkün olmayan bir kördüğüm misalidir. Bu durumu özellikle chat siteleri içerisindeki muhabbetlerde anlamak biraz zordur. Keza insan psikolojisi de aynı şeklide. ‘Biz, biz olalım ve her zaman kendimiz olalım ama herkesi de kendimiz gibi sanmayalım!’ Kişiler yaşam sahnelerinde arzu ettikleri psikolojik ve maddi sonuçları elde edebilmek adına karşısındaki kişide bir izlenim oluşturmak isterler. Hangimiz olmak istediğimiz kişi olmak için çabalamıyoruz ki? Ya da hangimiz büyüklerimizin olmamızı istediği kişi olmak için uğraşmıyoruz? Bu yüzden de kişi kendi izlenimlerini kontrol edebilmek ve olmak istediği kişi olabilmek adına kendisinden beklenilen rolleri ve davranışları gerçekleştirebileceğine daima inanır ve bu doğrultuda yolunu çizer. Bu roller gerçek davranışlara dönüştüğünde ise izlenim yönetimi gerçekleşmiş olur. Gerçek hayatın çizgileri ile dolu olan bu gerçekliklere nereden mi geldik? Buraya, karşımızdaki insanda oluşturmak istediğimiz kişilik ile gerçekte olan kişiliğimizin uyuşup uyuşmadığını kendimize sorarken geldik. İyi ki de gedik çünkü bilinçli çıkılan yollar sağlam atılan adımlarla anlamlanır. Chat siteleri ve sanal sohbetler hayatımıza zirveden giriş yapsa da bir gerçekler vardır bir de gerçek olan gerçekler. Önemli olan gerçek olan gerçeklerle yol alabilmektir.

Chat siteleri/Günlük Hayat Örnekleri

Kelimelerimizin müsaade ettiği ölçüde chat siteleri için izlenim yönetimi hakkında bilgi verdik ve bu gerçekliğin sadece günlük hayatta değil chat siteleri için de mümkün olduğuna vurgu yaptık. Yani izlenim yönetimi gerçeği chat siteleri için de bir gerçek ve karşılaşılması an meselesi olan bir konudur. Şimdi de gelin hep beraber izlenim yönetimine canlı bir örnek verelim ve hayat içerisinde karşılaştığımız durumlara daha anlamlı bakalım. Anlatacağımız gerçek kesit hikayesi bir çocuğun gözünden ve anlatımından kalemimize yansıyacaktır. Çocuk sözlerine babamın sahte bir insan olduğunu düşünmüyorum diyor ve ekliyor. Babamın geçen gün düşünmeden yaptığı şey gerçekten çok dikkatimi çekti. Babam seçkin bir üniversitenin bölüm başkanıdır ve statüsü ile hiç de uyuşmayan oldukça eklektik bir müzik anlayışı var fakat meslektaşlarının bize geleceği gün babam müzik zevkini yansıtan simgeleri çekmeceye kaldırdı. Bunların yerine ise Chopin ve Bach’ın plaklarını misafirlerimizin görebileceği bir yere koydu. Bu hareket misafirler üzerinde oluşturmak istediği imajın ta kendisiydi. Üstelik olduğunun dışında bir imaj oluşturmak istiyordu. Kısaca meslektaşları üzerinde; dingin ve kültürlüm bir adam imajı oluşturmak istiyordu. Belki birçoğumuz bu ve buna benzer davranışlar içinde bulunduk ya da pek çoğumuz farkında bile olmadan böyle bir ortamın içerisinde kendimizi bulduk. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızı günlük hayat içerisinde ya da yüz yüze görüşmelerde daha kolay anlarız. Fakat chat siteleri içerisinde sürdürdüğümüz muhabbetlerde izlenim yönetimine maruz kaldığımızı anlamak bu kadar kolay olmayabilir. Bu konuda tedbirli olabilmek ve kendi adınıza gardınızı alabilmek için sizleri, daha önce kaleme almış bulunduğumuz sohbet yazımızı okumaya davet ediyoruz. Bu yazı içerisindeki sanal ortam içerisinde iletişim nasıl sağlanmalı ve nasıl davranılmalı maddelerini ise özellikle okumanızı tavsiye ediyoruz.

Kimlik Seçimimiz, Hayatımız ve Chat Siteleri

Her insanın birden çok kimliği vardır ve her insan kimlikler repertuarına sahiptir. Kişinin günlük hayatta kullandığı pek çok kişiliği olsa da bu kişilik kullanımlarının devamı chat siteleri için de mümkündür. Hatta yazı dilinin hakim olduğu chat siteleri için daha çok kişiliğin var olduğu gerçeği de gerçek olan gerçeklerden ibarettir. Dolayısı ile de her insan kimlikleri arasında geçiş yapabilir ve içinde bulunduğu durumun gereklerine göre de en uygun kimliği kendisine seçer ve hayatını devam ettirir. Aynı durum sürekli tekrar ederse kimliğinin oturma olasılığı artsa da başka bir durumla karşılaştığında kimlik değişimi eğilimi içerisine girer. Yapılan araştırmalar ve öne atılan öngörülere göre kimlikler ya da benlikler üç gruba ayrılır. Birincisi maddesel benlik, ikincisi sosyal benlik ve sonuncusu ruhsal benliktir.

  1. Maddesel Benlik/ Chat Siteleri için Maddesel Benlik : Kişinin kendisini içermektedir. Yani kişinin kendisine öz olan vücudunu, kıyafetlerini, aile fertlerini ya da maddi gelirini içerir.
  2. Sosyal Benlik/ Chat Siteleri için Sosyal Benlik : Kişinin diğer insanlarla olan iletişiminin eseridir. Herkesin aile benliği, arkadaş benliği ve iş benliği, farklılık göstermektedir. Çoğunlukla bu roller içerisinde kişinin tutarlı davranışlar sergilendiği gözlense de farklı benliklerin davranışlara yansıması karşılaşılan durumlar arasında açıklanmaktadır. Bunun da pek çok kişisel ve sosyal etkeni bulunmaktadır.
  3. Ruhsal Benlik/ Chat Siteleri için Ruhsal Benlik : Kişinin değerlendirmesini ve kişinin kendisini algılamasını içerir. Yani ruhsal benlik tamamen sübjektiftir.

Özetle hiçbir bireyin tek bir tane ‘ ben ‘ kavramı yoktur. Bu çıkarım günlük hayat için de chat siteleri muhabbetleri için de doğrudur. Bu görüşün kanıtı ise çeşitli ortamlarda kendini doğrulamaktadır. Örneğin; ebeveynlerinin ya da öğretmenlerinin yanında çok uysal olan bir çocuk arkadaşları ile birlikte olduğunda adeta bir külhanbeyi veya bir korsan gibi hareketler sergileyip küfürler edebilir. Yani kendimizi çocuklarımıza, iş arkadaşlarımıza ya da dostlarımıza gösterdiğimiz gibi gösteremeyiz.

Kaldı ki insan bazen kendine bile hangi kişilik içerisinde olduğunu itiraf edemez. Hadi itiraf edelim, gerçekte son derece sakin bir kişiliğiniz mi var? Peki, öyle olduğunu varsayalım. Ama unutmayın ki sizin de pek çok farklı kişiliğiniz ve ‘ benlik ‘ duygularınız var. Şimdi biraz sizi sınayalım, bu arada siz de nasıl tepkiler vereceğinizi bir yere not alın ve kendinizle yüzleşmeye hazır olun. Benzer bir örneği chat siteleri üzerinden sürdürülen sohbetler için de vereceğiz. Hazır kişilik konusuna girmişken yanımızdaki yöremizdeki kişileri daha iyi tanıyalım. En önemlisi de kendimizi daha iyi tanıyalım. Chat siteleri muhabbetlerimizi de gerçek olan gerçekler üzerinden sürdürelim.

Varsayalım ki, çok yoğun çalışan ve akşamları eve geç gelen birisiniz. Eşiniz de eve geç geldiğinizi ve çok da yorgun olduğunuzu biliyor. Telefonunuz çaldı ve eve eşinizin misafir getireceğini öğrendiniz. Aslında kızdınız ama onun da hakkı dediniz ve hak verdiniz. Tamam, bu noktada sakinliğinizi korudunuz. Kalktınız ve yemek hazırlama evi toplamaya ya da birtakım hazırlıklar yapmaya başladınız. Aksilik bu ya evde ne doğru düzgün malzeme ne de misafire ikram edilebilecek bir ikramlık var. Sakinliğinizi korudunuz ve hemen birtakım alışveriş sitelerinden eve sipariş verdiniz. Aksilikler yakanızı bırakmıyor. Dolabın üst rafından misafir takılarını çıkarırken, takımları kırdınız. Bu noktadan sonrasına yorum yapmayacak ve kendinizi tanımanız içi sizi iç sesinizle yalnız bırakacağız. Bin bir zahmet ile yemeği hazırladınız lakin eşiniz sofrada yemeği beğenmediği tarzında bir imada bulundu. Şimdi durumlar karşısındaki tutumlarınıza gelelim. Bir dizi olay gelişti ve bu olaylar karşısında ne gibi tutumlar sergilediniz? Kişiliğiniz kaç kez değişme gösterdi? Bunlardan hangisine aşinasınız? Bu soruların cevapları yalnızca sizde….

Yukarıda vermiş olduğumuz örnek günlük hayat için söz konusudur. Fakat bu örnekler chat siteleri için söz konusu olmuyor mu? Elbette oluyor, özellikle de chat siteleri için oluyor. Çünkü chat siteleri içerisinde gerçekleşen sohbetlerde her insan karşısındakini biraz daha çok tanıyabilmek ister. Sorular yöneltir cevaplar alır, tatmin olmazsa bir takım senaryolar kurar ve şüpheleri artmaya başlar. Bugün chat siteleri üzerine bir araştırma yaptığımızda onlarca yüzlerce belki de yüzlerce chat siteleri ile karşılaştığımızı görürüz. Sohbet geliştirmek ve bu sohbeti de saygın bir ortamda gerçekleştirebilmek için kılı kırk yarar, detaylı aramlar içerisine gireriz. Sizler bu yazıyı okuduğunuza göre doğru adreste olduğunuzun bilincindesinizdir. Yani chat siteleri içerisindeki bilgi kirliliğini ve bir yana bırakıp sevginin ve dostluğun adresine ulaşmış durumundasınız. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey yukarıda sıralamış olduğumuz yöntemleri uygulamak ve izlenim yöntemi kavramını aklınızdan çıkarmamak olacaktır. Bir önceki yazımız olan sohbet içeriğini okumanızı da şiddetle tavsiye ediyoruz çünkü bu yazının içerisinde doğru sohbet edebilmenin, olası durumlar karşısında nasıl tepki verilmesi gerektiğinin ve birçok durumun daha açıklaması yapılmaktadır.

Özdemir Asaf’dan Chat Siteleri için

Hepimiz biliriz ki Özdemir Asaf’ın çok meşhur bir sözü vardır. ‘ Herkes fazlasıyla sevmiş, ben eksikleriyle de sevdim halbuki ‘ diye. Aslında bu söz yukarıda anlattığımız durumların ana kaynağı olarak görülebilir. Yani eksikleri ile sevmemek ve sonradan oluşabilecek eksikleri önceden saptayabilmek için tanıyabilmek şarttır. Tanımak için de bahsetmiş olduğumuz izlenim yöntemi kavramının detaylarını kavrayabilmek ve uygulayabilmek şarttır. Eksikleri ile sevmemek için kalemimizden dökülen cümlelerimize kulak verin. Gönlünüzden gönlünüze akan bir pınar vardır. Chat siteleri sohbetlerinin en kalitelisi ve en saygın noktasına yeniden hoş geldiniz. Sevgiyle, aşkla ve muhabbetle kalmanız dileğiyle…